Szkolenie jednodniowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Komunikat

Pobierz.pdf

Wykładowca:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

Podatek VAT w kulturze - zmiany w 2020 roku i planowane zmiany na 2021

Miejsce szkolenia: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Termin szkolenia: 5 października 2020 roku

Szkolenie stacjonarne na sali konferencyjnej - liczba miejsc ograniczona!

Udział w szkoleniu wiąże się z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

Podatek VAT w kulturze - zmiany w 2020 roku i planowane zmiany na 2021
1. Kasy rejestrujące w 2020 roku i planowane zmiany na 2021 rok:
      1) Rozwiązania dotyczące kas rejestrujących w ustawie o VAT.
      2) Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące kas rejestrujących:
           – tradycyjnych, on-line i wirtualnych, wymogi dokumentowania reklamacji i zwrotów,
           – obowiązki podatnika w zakresie wydawania paragonów,
           – oświadczenia osób dotyczących zasad obsługi kasy,
           – terminy obowiązkowych przeglądów kasy,
      3) Przesunięcie obowiązkowych terminów wprowadzenia kas on-line dla niektórych branż.
      4) Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
      5) Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące odliczenia lub zwrotu zakupu kas.
      6) Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.
2. Split payment (podzielona płatność) w interpretacjach aparatu skarbowego:
      1) Zakres zastosowania podzielonej płatności – obligatoryjność czy dobrowolność.
      2) Korzyści wynikające z zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności z rachunku VAT.
      3) „Biała lista” a skutki zapłaty na rachunek spoza listy:
           – odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
           – wyłączenie z KUP w PDOP,
           – sankcje skarbowe,
           – termin zawiadomienia US o zapłacie na rachunek spoza listy – brak sankcji.
      4) Negatywne skutki braku zapłaty w trybie MPP:
           – odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
           – wyłączenie wydatku z KUP dla PDOP,
           – sankcje skarbowe.
      5) Objaśnienia podatkowe dotyczące MPP.
3. Zmiana ustawy o VAT – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.
4. Nowa deklaracja VAT w formie pliku JPK obowiązująca wszystkich podatników od 1 października 2020 r.:
      1) Wymogi w zakresie wystawiania faktur i nadawania odpowiednich oznaczeń oraz ujmowania
           w ewidencji sprzedaży,
      2) Ewidencja zakupu dla potrzeb sporządzania deklaracji VAT/JPK.
      3) Nowe rozwiązania w zakresie ujmowania faktur wystawionych do paragonów z NIP.
      4) JPK_WB, JPK_ FA oraz inne JPK na żądanie aparatu skarbowego.
5. Zasady odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika preproporcji:
      1) Prewspółczynnik ustalany zgodnie z wzorem Ministra Finansów dla instytucji kultury:
           – ustalenie obrotu rocznego, kwalifikowanie dotacji, transakcje i przychody nie uwzględniane
             podczas wyliczenia współczynnika proporcji, zasady zaokrąglania współczynnika proporcji.
             Przykłady liczenia – wzór w Excelu.
      2) Wzór ustawowy metoda dochodowa na obliczanie prewspółczynnika proporcji w artystycznych
           instytucjach kultury. Przykłady liczenia w Excelu.
      3) Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wydane wyroki sądowe dla muzeów, domów kultury
           oraz instytucji artystycznych w zakresie preproporcji.
6. Obrót z zagranicą:
      1) Obowiązek podatkowy w imporcie usług i termin odliczenia podatku.
      2) Obowiązek podatkowy w WNT i moment odliczenia podatku.
      3) Informacje podsumowujące i wykazywanie obrotu w deklaracji VAT/JPK.
7. Inne zmiany w podatku VAT w 2020 roku dotyczące instytucji kultury.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Miejsce:

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7 (http://www.wdk.podkarpackie.pl/)

Zapewniamy:

-materiały dydaktyczne w formie wydruku i wersji elektronicznej,
-serwis kawowy,
-lunch,
-zaświadczenie o udziale w szkoleniu,

Termin:

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 października 2020 r. w godz. 10.00-15.00.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, konsultacje i odpowiedzi na pytania uczestników.

Cena:

Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu
do 21 września 2020 r. wynosi - 270 zł netto.

Cena po 21 września 2020 r. za osobę to 300 zł netto.

Rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowa
ze środków publicznych.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020 roku na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu. Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 28 września 2020 roku.

SERDECZNIE

Pobierz komunikat

Pobierz formularz zgłoszenia