Szkolenie jednodniowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowca:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzanymi obostrzeniami na terenie całego kraju postanowiliśmy zmienić formę szkolenia w dniu 28 października 2020 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom będzie się ono odbywać w formie webinarium (on-line) na żywo, podczas którego będzie możliwy bezpośredni kontakt z wykładowcą tak jak na naszych tradycyjnych szkoleniach.

Szkolenie będzie trwało od godz. 10:00 do 15:00.

Proponujemy dwa terminy webinarium (kliknięcie w datę przenosi Państwa
do odpowiedniego szkolenia):


26 października 2020 roku


28 października 2020 roku


Przepraszamy za utrudnienia!

Wybrane zagadnienia w zakresie finansów publicznych dotyczących instytucji kultury

Podatek u źródła

Aktualne orzecznictwo dotyczące stosowania 50% KUP
dla pracowników artystycznych i twórców oraz zleceniobiorców

Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a PIT

Inne zmiany

Miejsce szkolenia: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Termin szkolenia: 28 października 2020 roku

Szkolenie stacjonarne na sali konferencyjnej - liczba miejsc ograniczona!

Udział w szkoleniu wiąże się z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

Wybrane zagadnienia w zakresie finansów publicznych dotyczące instytucji kultury
1. Unormowania zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące zasad umarzania należności,
     rozkładania na raty itp. Rozwiązania wynikające z przepisów przejściowych związanych z COVID-19.
2. Zmiana ustawy o terminach zapłaty w JSFP – ustalenie rekompensat za opóźnienie w zapłacie.
3. Plany finansowe i terminy korekt a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
4. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w jednostkach sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2021.
Podatek u źródła
1. Certyfikat rezydencji – warunkiem niezbędnym do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2. Stawki podatku i deklarowanie w IFT-1 i IFT-2 oraz CIT-10Z i 8A-R.
3. Przykłady dotyczące podatku u źródła.
Aktualne orzecznictwo dotyczące stosowania 50 % KUP dla pracowników artystycznych i twórców oraz zleceniobiorców.
1. Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich a 50 % KUP (wzory umów w Wordzie).
2. Umowy o dzieło z przeniesieniem praw pokrewnych a 50 % KUP (wzory umów w Wordzie).
3. Umowy o dzieło a składki ZUS – orzecznictwo i wyroki sądowe.
Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a PIT
1. Kiedy podróże zleceniobiorcy oraz inne nieodpłatne świadczenia korzystają ze zwolnienia od PIT.
2. Aktualne orzecznictwo KIS oraz sądów w zakresie możliwości zwolnienia od podatku kosztów podróży
      zleceniobiorców.
Inne zmiany
1. Zmiana rozporządzenia w sprawie PKWiU – przedłużenie stosowania PKWiU z 2008 roku w zakresie VAT
      do 30 czerwca 2020 zaś, w pozostałym zakresie do 31 grudnia 2020 r.
2. W pełni PKWiU 2015 ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Miejsce:

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7 (http://www.wdk.podkarpackie.pl/)

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
– serwis kawowy,
– lunch,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Termin:

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. w godz. 10.00-15.00.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Cena:

Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu
do 14 października 2020 r. wynosi - 270 zł netto.

Cena po 14 października 2020 r. za osobę to 300 zł netto.

Rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowa
ze środków publicznych.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2020 roku na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu. Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 21 października 2020 roku.

SERDECZNIE

Pobierz formularz zgłoszenia