Nagrania on-line

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Podatek dochodowy od osób prawnych w SP ZOZ za 2020 i na 2021 rok

Podatek VAT –zmiany VAT w 2020 i od 1 stycznia 2021 roku

"Akcja bilans 2020" w SP ZOZ, zmiany w przepisach w 2020 roku i na 2021 rok dotyczące SP ZOZ

„Podatek dochodowy od osób prawnych” w instytucjach kultury za 2020 i zmiany na 2021 rok

"Podatek VAT – Korekta roczna za 2020 rok i zmiany VAT od 1 stycznia 2021 roku”

"Akcja bilans 2020" w instytucjach kultury,
zmiany w przepisach w 2020 roku i na 2021 rok dotyczące instytucji kultury”

Podatek VAT w kulturze - zmiany w 2020 roku i planowane zmiany na 2021

Wybrane zagadnienia z rachunkowości. Przygotowanie do zamknięcia roku 2020

Wybrane zagadnienia w zakresie finansów publicznych dotyczące instytucji kultury. Podatek u źródła. Aktualne orzecznictwo dotyczące stosowania 50% KUP dla pracowników artystycznych i twórców oraz zleceniobiorców. Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców a PIT. Inne zmiany.