Szkolenie on-line dla SP ZOZ

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

"Akcja bilans 2022" w SP ZOZ, zmiany w przepisach w 2022 roku i na 2023 rok dotyczące SP ZOZ

Szkolenie on-line 

Podatek VAT w SP ZOZ w 2022 roku i zmiany na 2023 rok

Podatek dochodowy od osób prawnych w SP ZOZ za 2022 rok i na 2023 rok.

Szkolenie on-line