Szkolenie wyjazdowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowcy:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135
Katarzyna Bielat

IV Seminarium dla Instytucji Kultury w Krakowie

BRAK POKOI JEDNOOSOBOWYCH

Miejsce szkolenia: Antique Apartments w Krakowie

Termin szkolenia: 10 - 13 października 2022 roku

Szkolenie stacjonarne na sali konferencyjnej - liczba miejsc ograniczona!

Udział w szkoleniu wiąże się z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.
Przed rozpoczęciem szkolenia prześlemy Ci dodatkowe informację na wskazany przez Ciebie w zgłoszeniu adres mailowy odnośnie pobytu podczas szkolenia w Hotelu.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

Pierwszy dzień szkolenia

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników na szkolenie od godziny 16.00

Drugi dzień szkolenia

„Wybrane zagadnienia z rachunkowości”

I. Wybrane zagadnienia dotyczące majątku trwałego.

 1. Odpowiedzialność za środki trwałe w instytucji kultury.
 2. Remont a ulepszenie w ramach jednego zadania inwestycyjnego.
 3. Ustalenie progu istotności dla ulepszenia środka trwałego wg KSR nr 11.
 4. Likwidacja środka trwałego w ewidencji księgowej a skutki w VAT oraz CIT.
 5. Rozliczanie zadań inwestycyjnych na środki trwałe, WNiP oraz wyposażenie za pośrednictwem konta 084 „Rozliczanie zadań inwestycyjnych” na przykładach.

II. Problemy związane z wyceną aktywów – odpisy aktualizujące majątek obrotowy.

 1. Windykacja należności na gruncie ustawy o finansach publicznych oraz zasady obejmowania odpisem aktualizującym zagrożonych należności.
 2. Unormowania zawarte w ustawie o finansach publicznych dotyczące zasad umarzania należności, rozkładania na raty itp. Rozwiązania wynikające z przepisów przejściowych związanych z COVID-19.
 3. Wycena wydawnictw i odpisy aktualizujące. Zagospodarowanie.
 4. Wycena rozrachunków oraz środków pieniężnych w dewizach i sposoby rozliczania różnic w ewidencji bilansowej.

III. Zmiany w przepisach podatkowych po zniesieniu epidemii dotyczące instytucji kultury.

IV. Ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy w instytucjach kultury.

V. Sprawozdania Rb-N i Rb-Z za II kwartał 2022 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

VI. Inne planowane zmiany w przepisach dotyczące instytucji kultury.

 1. Wzrost wynagrodzenia dla płatników za pobieranie podatków od 1 lipca 2022 r.
 2. Planowany wzrost płacy minimalnej od 1.01.2023 r. i 1.07.2023 r.
 3. Inne zmiany.

VII. Konsultacje w ramach poruszanych zagadnień.

Trzeci dzień szkolenia

„Podatek VAT w instytucjach kultury - zmiany w 2021 i 2022 roku”

I. Kasy rejestrujące w 2022 roku.

 1. Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące kas rejestrujących:
  • tradycyjnych, on-line i wirtualnych, wymogi dokumentowania reklamacji i zwrotów,
  • obowiązki podatnika w zakresie wydawania paragonów,
  • zwolnienia z obowiązku rejestracji.
 2. Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
 3. Ujmowanie w ewidencji JPK paragonów z NIP.

II. Zasady fakturowania obowiązujące w 2022 r.

 1. Krajowy System e-Faktur od 1.01.2022 r. i obowiązek wprowadzenia od 1.01.2024 r.
 2. Zmiany w JPK_VAT od 1.01.2022 r.
  • Zasady anulowania faktur a wymogi JPK
  • Wymogi w zakresie wystawiania faktur i nadawania odpowiednich oznaczeń
   oraz ujmowania w ewidencji sprzedaży.

III. Uproszczenia w podatku VAT:

 1. SLIM VAT 1 oraz SLIM VAT 2.
 2. SLIM VAT 3 (poprawa płynności finansowej, szerszy zakres zwolnień z VAT, mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT, prostsze fakturowanie i mniej obowiązków).
 3. Mechanizm split payment tzw. podzielona płatność:
  • Zakres zastosowania podzielonej płatności – obligatoryjność czy dobrowolność.
  • Korzyści wynikające z zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności z rachunku VAT.
  • Negatywne skutki braku zapłaty w trybie MPP:
   • odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
   • wyłączenie wydatku z KUP dla PDOP,
   • sankcje skarbowe.
 4. „Biała lista” podatników:
  • Zapłata na niezgłoszony do KAS rachunek a KUP,
  • odpowiedzialność solidarna w podatku VAT,
  • sankcje skarbowe,
  • termin zawiadomienia US o zapłacie na rachunek spoza listy.

IV. Odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika preproporcji. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wydane wyroki sądowe dla muzeów, domów kultury oraz instytucji artystycznych w zakresie preproporcji.

V. Planowane zmiany VAT dotyczące instytucji kultury.

VI. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Czwarty dzień szkolenia

„Kontrola zarządcza w instytucjach kultury"
 1. Określenie celów i planowanie zadań na 2022 r. wraz z efektywnym monitoringiem realizacji planów:
  • wyznaczanie celów i zadań jednostki m.in.: misja, wizja, cel; planowanie i ustalanie mierników – omówienie na konkretnych przykładach;
  • obowiązkowe monitorowanie systemu kontroli – sprawdzone wytyczne i listy kontrolne do nadzoru, oceny i samooceny kontroli zarządczej dla pracowników merytorycznych oraz wydziałów administracji i obsługi.
 2. Identyfikacja ryzyka, dokumentowanie i reagowanie na ryzyko:
  • planowanie celów i zadań w instytucjach kultury;
  • identyfikacja ryzyka występującego w poszczególnych zadaniach (procesach);
  • analiza ryzyka (przyczyn i okoliczności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, a także możliwych skutków; hierarchizacja ryzyka);
  • działania ograniczające albo likwidujące ryzyko na przykładach różnych stanowisk pracy i działów;
  • dokumenty wchodzące w skład kompletnej dokumentacji zarządzania ryzykiem;
  • raportowanie i ocena adekwatności systemu.
 3. Katalog najczęściej popełnianych błędów w różnych obszarach kontroli zarządczej:
  • przykłady na podstawie najnowszych wyników kontroli jednostek nadrzędnych, NIK, RIO;
  • brak realizacji celów kontroli zarządczej (art. 68 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) oraz ograniczona spójność ze standardami kontroli zarządczej (komunikat nr 23 MF);
  • działania korygujące i naprawcze;
  • brak zarządzania ryzykiem a w konsekwencji również mechanizmów kontroli;
  • uchybienia w prowadzeniu sprawozdawczości finansowej jednostki;
  • nieprawidłowości w zakresie udzielania zamówień publicznych.
"Obowiązkowy rejestr umów w JSFP od 1 stycznia 2023 roku"
 1. Zmiany w przepisach i wątpliwości interpretacyjne:
  • Od kiedy prowadzi się rejestr?
  • Jakie umowy znajdą się w rejestrze?
  • Jawność a ochrona danych osobowych
   osoby pełniące funkcje publiczne/podlegające dyscyplinie finansów publicznych anonimizacja danych osobowych.
  • Jakie dane umieszczamy w rejestrze umów?
  • Sankcje za niezamieszczenie informacji w rejestrze lub podanie danych nieprawdziwych.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak– biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Katarzyna Bielat – trener posiadający ponad dwudziestoletnie praktyczne doświadczenie związane z prowadzeniem ksiąg w instytucjach kultury, w tym na stanowiskach dyrektora finansowego, czy też głównego księgowego. Wieloletni kontroler jednostek sektora finansów publicznych z ramienia NIK, jak również kierownik komórki kontroli zewnętrznej na poziomie wojewódzkim (kontrole jednostek samorządu terytorialnego, administracji zespolonej i inne nadzorowane przez wojewodę), oraz w zakresie gospodarowania środkami trwałymi oraz rozliczania podatków. Biegły praktyk w zakresie pozyskiwania i rozliczenia dotacji w ramach środków pochodzących zarówno z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak i środków unijnych, sektora prywatnego oraz innych instytucji w tym również zagranicznych. Ekspert w zakresie rozwiązań systemowych dla instytucji kultury w szczególności w obrębie zagadnień dotyczących: ewidencji księgowej, zamówień publicznych i rozliczeń dotacji stanowiące dedykowane rozwiązania programistyczne wraz dysertacją uzupełniającą te rozwiązania, w tym również w zakresie ewidencji i rozliczeń związanych ze środkami trwałymi oraz rozliczania podatku VAT. Doświadczony szkoleniowiec dla instytucji kultury jako jednostek sektora finansów publicznych, wielokrotny wykładowca w organizowanych seminariach przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz z ramienia instytucji pośredniczących w zakresie rozliczania środków z budżetu unijnego.

Miejsce:

Antique Apartments pl. Szczepański 2, 31-011 Kraków

Apartamenty są zlokalizowane na Placu Szczepańskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku Głównego w Krakowie.

Każdy z apartamentów posiada łazienkę oraz w pełni wyposażony aneks kuchenny, umożliwiający przygotowanie posiłków. Apartament dodatkowo wyposażony jest w: TV, ręczniki, sejf, żelazko, deska do prasowania, suszarka do włosów oraz darmowy dostęp do internetu.

Antique nie przyjmuje zwierząt!

Zapewniamy:

– zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
– śniadania i obiady w trakcie szkolenia (kolacja we własnym zakresie),
– materiały dydaktyczne w formie wydruku i wersji elektronicznej,
– serwis kawowy,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu,

Termin:

Szkolenie rozpocznie się zakwaterowaniem uczestników w dniu 10 października 2022 r., 
a zakończy w dniu 13 października 2022 r.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i w postaci elektronicznej, odpowiedzi na pytania uczestników.

Cena:

Pełna odpłatność za szkolenie od uczestnika wynosi:
– za zakwaterowanie w pokoju dwu/trzy/czteroosobowym
    – cena od osoby 1.349 zł
za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
     – cena od osoby 1.799 zł


Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2022 roku na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu. Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 5 października 2022 roku.

Pobierz formularz zgłoszenia

Skontaktuj się z nami

tel. 12/ 680 34 70
fax. 12/ 644 82 04

MENU