Szkolenie wyjazdowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowcy:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135
Katarzyna Bielat

XXXVI Seminarium dla Instytucji Kultury w Gdańsku

Miejsce szkolenia: Hotel ORLE Centrum Hotelowo - Konferencyjne
                                   w Gdańsku-Sobieszewie***

Termin szkolenia: 18 - 21 stycznia 2023 roku

Szkolenie stacjonarne na sali konferencyjnej - liczba miejsc ograniczona!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.
Przed rozpoczęciem szkolenia prześlemy Ci dodatkowe informację na wskazany przez Ciebie w zgłoszeniu adres mailowy odnośnie pobytu podczas szkolenia w Hotelu.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

Pierwszy dzień szkolenia

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników na szkolenie od godziny 14.00

Drugi dzień szkolenia

„Akcja bilans 2022” w instytucjach kultury, zmiany w przepisach w 2022 roku
i na 2023 rok dotyczące instytucji kultury
 1. Inwentaryzacja w instytucjach kultury:
  • terminowość i częstotliwość spisów z natury majątku obrotowego (zapasy, należności, środki pieniężne);
  • zasady i częstotliwość inwentaryzacji muzealiów, udokumentowanie i rozliczenie inwentaryzacji, sposób ujęcia różnic inwentaryzacyjnych muzealiów w księgach rachunkowych;
  • zasady i częstotliwość inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach oraz w innych instytucjach kultury – metody dokumentowania inwentaryzacji w formie skontrum i sposób ujmowania w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych materiałów bibliotecznych;
  • przykładowe instrukcje inwentaryzacyjne w Wordzie;
  • uproszczenia w zakresie kontroli/inwentaryzacji wyposażenia objętego ewidencją pozabilansową – forma i częstotliwość wzór w Wordzie zarządzenia dotyczącego zasad kontroli wyposażenia, dokumentowania oraz rozliczania;
  • rozliczenie inwentaryzacji, wyjaśnienie przyczyn różnic i ujęcie w księgach rachunkowych;
  • potwierdzanie sald rachunków bankowych oraz należności – jako forma inwentaryzacji – obowiązujące terminy;
  • udokumentowanie i termin weryfikacji aktywów i pasywów na koniec roku – wzory weryfikacji salda konta, weryfikacji aktywów i pasywów.
 2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne – wybrane zagadnienia:
  • podstawy prawne gospodarowania ruchomymi składnikami majątku przez państwowe instytucje kultury (sposób zagospodarowania składników zbędnych, nadmiernych czy uszkodzonych – tryb sprzedaży);
  • finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji podmiotowej lub celowej inwestycyjnej przez instytucje kultury;
  • środki trwałe – wybrane zagadnienia.
 3. Wycena aktywów i pasywów do bilansu:
  • naliczanie odsetek zwłoki od należności a opłacalność w świetle ustawy o finansach publicznych, proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
  • odpisy aktualizacyjne należności – proponowane zapisy w polityce rachunkowości;
  • odpisy aktualizacyjne zapasów wydawnictw – proponowane zapisy w polityce rachunkowości.
 4. KSR nr 15 Przychody ze sprzedaży obowiązujący od 1.1.2023 r. – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat. Propozycje przyjęcia rozwiązań ujętych w standardzie w polityce rachunkowości instytucji kultury.
 5. Rozliczanie kosztów i przychodów w czasie z uwzględnieniem ustalonej w jednostce istotności:
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne;
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu przedpłat, zaliczek – prezentacja w bilansie;
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów aktywów trwałych – podział na długo i krótkoterminowe, przykłady rozliczania amortyzacji od środków trwałych w części pokrytej dotacją – prezentacja przychodów w rachunku zysków i strat.
 6. E-sprawozdania finansowe. Obowiązująca sprawozdawczość z ustawy o rachunkowości:
  • zdarzenia po dacie bilansu oraz na przełomie roku oraz ich ujmowanie w księgach rachunkowych;
  • obowiązujące wzory sprawozdawcze w Excelu lub Wordzie;
  • zatwierdzanie e-sprawozdania finansowego, zamykanie ksiąg rachunkowych.
 7. Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z – obowiązek korekty.
 8. Zmiany w przepisach obowiązujących instytucje kultury od 1 stycznia 2023 roku.
 9. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Trzeci dzień szkolenia

„Podatek VAT w instytucjach kultury - zmiany w 2022 i 2023 roku”
 1. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wyroki sądów dotyczące preproporcji wydane dla muzeów, instytucji artystycznych i domów kultury.
 2. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2022 rok:
  • ustalenie wykonanej preproporcji i proporcji za 2022 rok (wzory w Excelu proporcji, wzór prewspółczynnika ustalanego metodą przychodową i MF);
  • korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł;
  • korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł (wzory w Excelu).
 3. Kasy rejestrujące na 2023 rok:
  • warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2023 roku;
  • obowiązki w zakresie terminów ewidencji przy pomocy kas on-line oraz przepisy przejściowe;
  • orzecznictwo aparatu skarbowego i wyjaśnienia dotyczące kas fiskalnych
 4. Zmiany ustawy o VAT w 2022 i na 2023 rok dotyczące instytucji kultury.
 5. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Czwarty dzień szkolenia

„Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury za 2022 i zmiany na 2023 rok"
 1. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. – wzór w Excelu.
 2. Koszty nie stanowiące KUP i skutkujące podatkiem w orzecznictwie aparatu skarbowego i sądów.
 3. Reprezentacja a reklama w instytucjach kultury – aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego w tym zakresie.
 4. Zasady wypełniania CIT–8 i CIT-8/0 za 2022 rok – zmiana druków sprawozdawczych – przykłady rozliczenia podatku w Excelu.
 5. Przykłady praktyczne wypełniania CIT-8 i CIT-8/O.
 6. Omówienie zmian PDOP dotyczące instytucji kultury na 2023 rok.
 7. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.
„Inne istotne zmiany przepisów dotyczące instytucji kultury na 2023 rok”

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak– biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Katarzyna Bielat – trener posiadający ponad dwudziestoletnie praktyczne doświadczenie związane z prowadzeniem ksiąg w instytucjach kultury, w tym na stanowiskach dyrektora finansowego, czy też głównego księgowego. Wieloletni kontroler jednostek sektora finansów publicznych z ramienia NIK, jak również kierownik komórki kontroli zewnętrznej na poziomie wojewódzkim (kontrole jednostek samorządu terytorialnego, administracji zespolonej i inne nadzorowane przez wojewodę), oraz w zakresie gospodarowania środkami trwałymi oraz rozliczania podatków. Biegły praktyk w zakresie pozyskiwania i rozliczenia dotacji w ramach środków pochodzących zarówno z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, jak i środków unijnych, sektora prywatnego oraz innych instytucji w tym również zagranicznych. Ekspert w zakresie rozwiązań systemowych dla instytucji kultury w szczególności w obrębie zagadnień dotyczących: ewidencji księgowej, zamówień publicznych i rozliczeń dotacji stanowiące dedykowane rozwiązania programistyczne wraz dysertacją uzupełniającą te rozwiązania, w tym również w zakresie ewidencji i rozliczeń związanych ze środkami trwałymi oraz rozliczania podatku VAT. Doświadczony szkoleniowiec dla instytucji kultury jako jednostek sektora finansów publicznych, wielokrotny wykładowca w organizowanych seminariach przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz z ramienia instytucji pośredniczących w zakresie rozliczania środków z budżetu unijnego.

Miejsce:

Hotel Orle – Centrum Konferencyjne, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo, tel. (58) 526-10-21
Hotel Orle – Centrum Konferencyjne znajduje się nad morzem, 15 km od centrum Gdańska w pobliżu trasy E-7 (20 min. jazdy samochodem lub dogodny dojazd autobusem komunikacji miejskiej, linii nr 112).
Dodatkowo Południowa Obwodnica Gdańska zapewnia ekspresowe połączenie z autostradą A1.
Hotel Orle położony jest w sosnowym lesie, w odległości zaledwie 100 m od piaszczystej plaży.
Okolice i położenie gwarantują znakomite warunki do pracy i wypoczynku.
Wszystkie pokoje posiadają łazienki oraz wyposażone są w TV, radio oraz telefon oraz są objęte zasięgiem bezprzewodowego internetu.

Na terenie Hotelu znajduje się płatny parking 12 zł/doba (uczestnicy mogą uzyskać rachunki za postój od operatora parkingu).

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt!

Zapewniamy:

– zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
– pełne wyżywienie w trakcie szkolenia,
– basen w cenie szkolenia,
– materiały dydaktyczne w formie wydruku i wersji elektronicznej,
– serwis kawowy,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu,

Termin:

Szkolenie rozpocznie się zakwaterowaniem uczestników w dniu 18 stycznia 2023 r.,
a zakończy wyjazdem w dniu 21 stycznia 2023 r.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i w postaci elektronicznej, odpowiedzi na pytania uczestników.

Cena:

Pełna odpłatność za szkolenie od uczestnika,
który nie posiadającego zniżki wynosi:
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym – 1.790 zł
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym –2.290 zł


Cena dla uczestnika posiadającego zniżkę dla stałych klientów:
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym – 1.590zł
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym –2.090 zł

Jednodniowe szkolenie bez noclegu wynosi 395 zł.
W cenie jednodniowego szkolenia zapewniamy obiad
oraz przerwę kawową.

Dwudniowe szkolenie z jednym noclegiem w pokoju
dwuosobowym wynosi 945 zł.

Osoby towarzyszące bądź osoby przyjeżdżające wcześniej proszone są o kontakt z Biurem, jak również z Hotelem ORLE w celu rezerwacji i rozliczenia się z zamówionych świadczeń we własnym zakresie z hotelem po cenach wynegocjowanych przez Biuro.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2022 roku na adres e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 10 stycznia 2023 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz formularz zgłoszenia

Skontaktuj się z nami

tel. 12/ 680 34 70
fax. 12/ 644 82 04

ODWIEDŹ NAS