logo

Szkolenie jednodniowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowca:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

Podatek VAT w instytucjach kultury w 2022 roku i zmiany na 2023 rok

Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury za 2022
i zmiany na 2023 rok

Inne istotne zmiany przepisów dotyczące instytucji kultury na 2023 rok

Miejsce szkolenia: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Termin szkolenia: 22 lutego 2023 roku

Szkolenie stacjonarne na sali konferencyjnej - liczba miejsc ograniczona!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

„Podatek VAT w instytucjach kultury w 2022 roku i zmiany na 2023 rok”
 1. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wyroki sądów dotyczące preproporcji wydane dla muzeów, instytucji artystycznych i domów kultury.
 2. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2022 rok:
  • ustalenie wykonanej preproporcji i proporcji za 2022 rok – wzory w Excelu proporcji, wzór prewspółczynnika ustalanego metodą przychodową i MF;
  • korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł;
  • korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł – wzory w Excelu.
 3. Kasy rejestrujące na 2023 rok:
  • warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2023 roku;
  • obowiązki w zakresie terminów ewidencji przy pomocy kas on-line oraz przepisy przejściowe;
  • orzecznictwo aparatu skarbowego i wyjaśnienia dotyczące kas fiskalnych
 4. Zmiany ustawy o VAT w 2022 i na 2023 rok dotyczące instytucji kultury.
 5. Konsultacje w zakresie podatku VAT.
„Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury za 2022 i zmiany na 2023 rok"
 1. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. – wzór w Excelu.
 2. Koszty nie stanowiące KUP i skutkujące podatkiem w orzecznictwie aparatu skarbowego i sądów.
 3. Reprezentacja a reklama w instytucjach kultury – aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego w tym zakresie.
 4. Zasady wypełniania CIT–8 i CIT-8/0 za 2022 rok – zmiana druków sprawozdawczych – przykłady rozliczenia podatku w Excelu.
 5. Przykłady praktyczne wypełniania CIT-8 i CIT-8/O.
 6. Omówienie zmian PDOP dotyczące instytucji kultury na 2023 rok.
 7. Konsultacje dotyczące CIT
„Inne istotne zmiany przepisów dotyczące instytucji kultury na 2023 rok”

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Miejsce:

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7 (http://www.wdk.podkarpackie.pl/)

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
– serwis kawowy,
– lunch,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Termin:

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 lutego 2023 r. w godz. 10.00-15.00.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Cena:

Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu
do 8 lutego 2023 r. wynosi - 300 zł netto.

Cena po 8 lutym 2023 r. za osobę to 330 zł netto.

Rabat 20% dla drugiej osoby z tej samej instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowa
ze środków publicznych.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2023 roku na adres e-mail Biura Audytorskiego „Fk-Bad” fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 15.02.2023 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz formularz zgłoszenia

Skontaktuj się z nami

tel. 12/ 680 34 70
fax. 12/ 644 82 04

ODWIEDŹ NAS