Jednodniowy webinar dla SP ZOZ

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowca:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

Podatek dochodowy od osób prawnych i VAT w SP ZOZ

Miejsce szkolenia: Webinar (platforma streamingowa)

Termin szkolenia: 21 lutego 2023 roku

Szkolenie on-line na żywo w czasie rzeczywistym!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do uruchomienia szkolenia najwcześniej na 1 dzień przed szkoleniem.

W razie problemów technicznych lub trudności z płatnością skontaktuj się z nami.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

Podatek dochodowy od osób prawnych w SP ZOZ za 2022 i na 2023 rok.
 1. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. – wzór w Excelu.
 2. Koszty nie stanowiące KUP i NKUP skutkujące podatkiem.
 3. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego dotyczące wydatków NKUP skutkujących podatkiem w SP ZOZ.
 4. Zasady wypełniania CIT–8 i CIT-8/0 za 2022 rok – zmiana druków sprawozdawczych – przykłady rozliczenia podatku w Excelu.
 5. Przykłady praktyczne wypełniania CIT-8 i CIT-8/O.
 6. Omówienie zmian PDOP dot. SP ZOZ na 2023 rok.
Podatek VAT w SP ZOZ w 2022 roku i zmiany na 2023 rok.
 1. Kasy rejestrujące w 2022 roku i zmiany na 2023 rok.
 2. Biała lista a KUP – sprawdzanie numeru rachunku przed zapłatą transakcji pow. 15 000 zł.
 3. MPP – Split payment (podzielona płatność) przy fakturach pow. 15 tys. zł brutto zawierających pozycje z zał. Nr 15 a KUP oraz ujmowanie w JPK VAT w 2022 roku.
 4. SLIM VAT nr 3 od 1 stycznia 2023 r.
 5. Określenie obowiązku podatkowego w podatku VAT w SP ZOZ: obowiązek podatkowy w zakresie najmu i refakturowania mediów oraz stosowanie stawek VAT.
 6. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2022 rok:
  – ustalenie wykonanej proporcji za 2022 rok
  – korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł,
  – korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł.
  Wzory w Excelu.
 7. Zmiany w podatku VAT na 2023 rok dotyczące SP ZOZ.
 8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla SP ZOZ, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności SP ZOZ.

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
– pomoc w razie problemów technicznych.

Termin:

Szkolenie odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r. w godz. 10.00-14.00.

Metodologia szkolenia:

Wykład on-line, materiały dydaktyczne przesyłane mailem, odpowiedzi na pytania uczestników w formie mailowej.

Co potrzebne do udziału w szkoleniu?

Komputer z dostępem do Internetu i głośnikami.

Wbudowana kamera i mikrofon nie są konieczne.

Cena:

Pełna odpłatność za szkolenie od osoby wynosi - 349 zł netto.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowa
ze środków publicznych.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w szkoleniu proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2023 roku na adres e-mail Biura Audytorskiego „Fk-Bad” fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 14 lutego 2023 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz formularz zgłoszenia