Szkolenie wyjazdowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i głównych księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowcy:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135
Katarzyna Bielat

XXXVII Seminarium dla Instytucji Kultury w Gdańsku

Nabór zakończony

Miejsce szkolenia: Hotel ORLE Centrum Hotelowo - Konferencyjne
                                   w Gdańsku-Sobieszewie***

Termin szkolenia: 18 - 21 września 2023 roku

Szkolenie stacjonarne na sali konferencyjnej - liczba miejsc ograniczona!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.
Przed rozpoczęciem szkolenia prześlemy Ci dodatkowe informację na wskazany przez Ciebie w zgłoszeniu adres mailowy odnośnie pobytu podczas szkolenia w Hotelu.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

Uwaga! Program szkolenia może ulec modyfikacji w przypadku zmian przepisów dotyczących instytucji kultury wprowadzonych jeszcze przed szkoleniem.

Pierwszy dzień szkolenia

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników na szkolenie od godziny 14.00

Drugi dzień szkolenia

„Wybrane zagadnienia z rachunkowości”
 1. Wybrane zagadnienia dotyczące majątku trwałego:
  • Uproszczenia przy kwalifikowaniu składników do majątku trwałego.
  • Zmiany wartości początkowej środka trwałego.
  • Zasady kwalifikacji wydatków do ulepszenia czy remontu.
  • Nabycie strony internetowej a WNiP.
 2. Wycena produktów gotowych (wydawnictw) wg KSR nr 13:
  • Koszt wytworzenia a cena ewidencyjna.
  • Zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych zapasów wydawnictw.
  • Zagospodarowanie zapasów wydawnictw nadmiernych lub zbędnych.
 3. Ustalanie należności JSFP:
  • Naliczanie odsetek od opóźnionej zapłaty należności.
  • Czy i kiedy jednostka ustala rekompensatę od opóźnionych wpłat.
  • Odpisy aktualizacyjne należności zagrożonych.
 4. Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z. Możliwość i terminy korekt w/wym sprawozdań.
 5. Ewidencja wykonania planu finansowego w księgach rachunkowych oraz wykorzystania dotacji podmiotowej.
 6. Omówienie błędów popełnianych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych ujawnione w trakcie badań sprawozdań finansowych instytucji kultury.
 7. Zmiany w przepisach podatkowych po zniesieniu stanu zagrożenia epidemią dotyczące instytucji kultury.
 8. Konsultacje w ramach poruszanych zagadnień.

Trzeci dzień szkolenia

„Podatek VAT w instytucjach kultury - zmiany w 2023 i 2024 roku”
 1. Kasy rejestrujące w 2023 roku:
  • Podstawy prawne dotyczące kas rejestrujących:
   • tradycyjnych, on-line i wirtualnych, wymogi dokumentowania reklamacji i zwrotów,
   • obowiązki podatnika w zakresie wydawania paragonów,
   • zasady wydawania paragonów on-line.
  • Rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas.
  • Korzystanie z ulgi na zakup kas on-line i zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi.
  • Wystawianie faktur do sprzedaży paragonowej i ujmowanie w JPK-VAT.
  • Obowiązek zapewnienia zapłaty w formie bezgotówkowej za pomocą instrumentu płatniczego.
  • Obowiązek integracji kasy online z terminalem płatniczym od 1.01.2025 r.
 2. Zasady fakturowania obowiązujące w 2023 r.:
  • Formy faktur stosowane w obrocie.
  • Krajowy System e-Faktur od 1.07.2024 r.:
   • Uprawnienia do korzystania z KSeF.
   • Wystawianie faktur korygujących.
   • Korzyści z wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
   • Planowane zmiany w zakresie KSeF.
 3. Uproszczenia w podatku VAT – SLIM VAT 3 od 1.07.2023 r.:
  • Poprawa płynności finansowej.
  • Szerszy zakres zwolnień z VAT.
  • Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków dotyczących korekt.
 4. Odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika preproporcji. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wydane wyroki sądowe dla muzeów, domów kultury oraz instytucji artystycznych w zakresie preproporcji.
 5. Ustalenie limitu sprzedaży do zwolnienia z VAT. Przykład wyliczenia.
 6. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Czwarty dzień szkolenia

Podatek u źródła w 2023 r. - kompleksowe omówienie zagadnienia.
 1. Należności, od których pobiera się podatek u źródła:
  • przychody podatników PIT, od których można pobrać podatek u źródła;
  • przychody podatników CIT, od których można pobrać podatek u źródła.
  • terminy odprowadzania podatku u źródła.
 2. Stawki podatku u źródła a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 3. Certyfikat rezydencji i jego ważność.
 4. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 5. Zwrot podatku.
 6. Informacje, deklaracje:
  • informacje IFT -1 i IFT- 2.
  • deklaracje PIT- 8AR i CIT -10Z
 7. Zawiadomienie o należności wypłaconej na rzecz zagranicznego zakładu.
Obowiązkowy rejestr umów w JSFP od 1 stycznia 2024 r.
 1. Podstawy prawne.
 2. Umowy, które winny być ujęte w rejestrze.
 3. Dane zamieszczane w rejestrze umów.
 4. Sankcje za niezamieszczanie informacji lub podanie danych nieprawdziwych.
Inne planowane zmiany w przepisach dotyczące instytucji kultury.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak– biegły rewident nr ewid. 7135 – specjalista w badaniu sprawozdań finansowych sektora finansów publicznych, wieloletni praktyk i specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 2004 roku prowadzi szkolenia dla służb finansowych instytucji kultury, autorka publikacji "Zakładowy Plan Kont dla instytucji kultury z komentarzem (Wyd. ODDK, Gdańsk 2022 r.)

Katarzyna Bielat – trener posiadający ponad dwudziestoletnie praktyczne doświadczenie związane z prowadzeniem ksiąg w instytucjach kultury, w tym na stanowiskach dyrektora finansowego, czy też głównego księgowego. Ekspert w zakresie zagadnień dotyczących: ewidencji księgowej, zamówień publicznych i rozliczeń dotacji w instytucjach kultury.

Miejsce:

Hotel Orle – Centrum Konferencyjne, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo, tel. (58) 526-10-21
Hotel Orle – Centrum Konferencyjne znajduje się nad morzem, 15 km od centrum Gdańska w pobliżu trasy E-7 (20 min. jazdy samochodem lub dogodny dojazd autobusem komunikacji miejskiej, linii nr 112).
Dodatkowo Południowa Obwodnica Gdańska zapewnia ekspresowe połączenie z autostradą A1.
Hotel Orle położony jest w sosnowym lesie, w odległości zaledwie 100 m od piaszczystej plaży.
Okolice i położenie gwarantują znakomite warunki do pracy i wypoczynku.
Wszystkie pokoje posiadają łazienki oraz wyposażone są w TV, radio oraz telefon oraz są objęte zasięgiem bezprzewodowego internetu.

Na terenie Hotelu znajduje się płatny parking 12 zł/doba (uczestnicy mogą uzyskać rachunki za postój od operatora parkingu).

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt!

Zapewniamy:

– zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
– pełne wyżywienie w trakcie szkolenia,
– basen w cenie szkolenia,
– materiały dydaktyczne w formie wydruku i wersji elektronicznej,
– serwis kawowy,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu,

Termin:

Szkolenie rozpocznie się zakwaterowaniem uczestników w dniu 18 września 2023 r.,
a zakończy wyjazdem w dniu 21 września 2023 r.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i w postaci elektronicznej, odpowiedzi na pytania uczestników.

Cena:

Pełna odpłatność za szkolenie od uczestnika,
który nie posiadającego zniżki wynosi:
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym – 1.870 zł
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym –2.390 zł


Cena dla uczestnika posiadającego zniżkę dla stałych klientów:
– za zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym – 1.650zł
– za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym –2.180 zł

Jednodniowe szkolenie bez noclegu wynosi 395 zł.
W cenie jednodniowego szkolenia zapewniamy obiad
oraz przerwę kawową.

Dwudniowe szkolenie z jednym noclegiem w pokoju
dwuosobowym wynosi 945 zł.

Osoby towarzyszące bądź osoby przyjeżdżające wcześniej proszone są o kontakt z Biurem, jak również z Hotelem ORLE w celu rezerwacji i rozliczenia się z zamówionych świadczeń we własnym zakresie z hotelem.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023 roku na adres e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 8 września 2023 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz formularz zgłoszenia