Zapraszamy na organizowane przez Biuro szkolenia!

Przeprowadzamy szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników działów finansowo księgowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Sezon 2020/2021

Poniżej przedstawiamy proponowane przez Nas tematy szkoleń. Zapraszamy!

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi dotyczące zagadnień organizacyjnych oraz finansowych i technicznych dotyczących szkoleń jednodniowych oraz wyjazdowych.

W przypadku szkoleń wyjazdowych organizowanych w Gdańsku, klientami uprawnionymi do zniżki są instytucje, które uczestniczyły minimum trzy razy we wcześniejszym szkoleniu przeprowadzanym w Gdańsku – aktualną listę stałych klientów można zobaczyć tutaj. Szkolenia dla SP ZOZ – zniżka przysługuje zakładom, które uczestniczyły co najmniej pięć razy w wcześniejszych szkoleniach – wykazy jednostek uprawnionych do zniżki znajdują się tutaj.

Materiały w formie drukowanej są wręczane uczestnikom bezpośrednio na szkoleniu. Materiały elektroniczne są przesyłane uczestnikom po szkoleniu w ciągu 72 godzin na podane w karcie zgłoszenia adresy mailowe.

Szkolenia jednodniowe trwają 5 godzin zegarowych. W trakcie wykładów przewidujemy przerwę kawową oraz przerwę na lunch. Szkolenia jednodniowe odbywają się od 10.00 do 15.00. Szkolenia wielodniowe w Gdańsku czy Zakopanem mają ustalony indywidualnie harmonogram, zamieszczony zawsze przy programie szkolenia.

Aby zostać uczestnikiem szkolenia prosimy o pobranie zamieszczonych indywidualnych kart zgłoszeń na konkretne szkolenie, uzupełnić je czytelnie oraz wypełnione karty odesłać faksem na numer Biura lub skan na adres mailowy Biura. Biuro w terminie do 48 godzin potwierdzi otrzymanie Państwa karty zgłoszenia w formie pisemnej na adres mailowy podany w przesłanym zgłoszeniu.

Każde szkolenie ma osobno przewidziane terminy nadsyłania zgłoszeń oraz zapłaty za udział w szkoleniu. W przypadku uczestników, którzy przeoczyli wyznaczone terminy przed przesłaniem karty, czy zapłaty prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem, w celu uzgodnienia zapisania uczestnika na szkolenie.

W przypadku poszczególnych szkoleń ceny są zróżnicowane. Jednostki finansujące szkolenie ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w związku z tym podane ceny są dla nich cenami brutto. Dla pozostałych jednostek ceny są cenami netto d których zostanie doliczone 23% VAT.

© Copyright 2018 Biuro audytorskie "Fk-Bad" sp. z o.o.