Przeglądy sprawozdań finansowych

Specjalizujemy się w świadczeniu usług badań jednostkowych oraz innych usług poświadczających. Realizowane są one na rzecz podmiotów, które są zobligowane do jego wykonania na podstawie obowiązujących norm prawnych, jak również przedsiębiorstw zainteresowanych obiektywną weryfikacją stanu finansów. 

Badanie sprawozdań finansowych
Audyt finansowy

Prowadzimy badania sprawozdań fianansowych zgodnie z najnowszymi standardami w dziedzinie rachunkowości.

Nasza metodologia zakłada identyfikowanie ryzyka zgodnie z krajowymi standardami.

Zdajemy sobie sprawę jak istotnym elementem transparentności jednostki jest rzetelna i jasna prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, dlatego jesteśmy przekonani, że spełniamy wszystkie warunki, aby być dla Państwa wiarygodną firmą audytorską. Naszym podstawowym celem jest profesjonalizm w realizacji zadań, polegający na indywidualnym podejściu opartym na znajomości branży sektora publicznego, ułatwiającej identyfikację możliwych ryzyk i wykrycia prawdopodobnych zniekształceń w sprawozdaniu finansowym. Kierujemy się zasadami etyki zawodowej, dbając o kompetencję, jakość, poufność i niezależność.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji badań sprawozdań finansowych jednostek sektora budżetu publicznego m.in. filharmonii, teatrów, domów kultury, muzeów, galerii, centrów i bibliotek na poziomie gmin, powiatów, województw i ministerstw.

Usługi dotyczące badań sprawozdań finansowych obejmują:
  • Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
  • Konsultacje w dziedzinie zasad rachunkowości, tworzenia planów kont, przekształcania funkcji i procesów
          w działach finansowo-księgowych,
  • Doradztwo w zakresie raportowania finansowego i kontroli wewnętrznej.
  • W przypadku zainteresowania usługami badania prosimy o przesłania do Biura uzupełnionego formularza informacyjnego znajdującego się poniżej.