Biuro Audytorskie FK-Bad Spółka z o.o.

Serdecznie zapraszamy Głównych Księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych instytucji kultury do uczestnictwa w jednodniowym seminarium:

Podatek VAT – Korekta roczna za 2019 rok i zmiany VAT od 1 stycznia 2020 roku

„Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców” w świetle orzecznictwa aparatu skarbowego

„Podatek dochodowy od osób prawnych” w instytucjach Kultury

Szkolenie odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7 (http://www.wdk.podkarpackie.pl/), w dniu 24 lutego 2020 r. w godzinach od 10 -tej do 15 -tej.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:
mgr Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Cel szkolenia:

  • Przygotowanie do ustalenia wykonanej preproporcji i dotychczasowej proporcji z uwzględnieniem orzecznictwa KIS oraz wyroków sądowych.
  • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami oraz interpretacjami aparatu skarbowego dotyczącymi podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • Uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku VAT w 2019 roku i na 2020 rok dotyczących instytucji kultury.
  • Uzyskanie praktycznej wiedzy nt. zasad ustalania i rozliczania prewspółczynnika.
  • Zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o VAT oraz zmniejszaniem ryzyka przez instytucje kultury.
  • Przygotowanie do rozliczenia rocznego z podatku dochodowego od osób prawnych oraz wypełnienia deklaracji CIT-8 i CIT 8/O.

Program szkolenia:

I. Podatek VAT w instytucji kultury w 2019 roku i zmiany na 2020 rok

1. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz sądów dotyczące preproporcji wydane dla muzeów, instytucji artystycznych i domów kultury w 2019 roku.

2. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2019 rok:

– ustalenie wykonanej preproporcji i proporcji za 2019 rok,

– korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł,

– korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł.

Wzory w Excelu.

3. Kasy rejestrujące na 2020 rok – po zmianie rozporządzenia Ministra Finansów i ustawy o VAT:

a/ Warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2020 roku.

b/ Obowiązki w zakresie terminów ewidencji przy pomocy kas on-line oraz przepisy przejściowe.

c/ Dokumentowanie zwrotów i pomyłek w kasach.

d/ Wymogi jakie winny spełniać kasy rejestrujące, paragony oraz pozostała dokumentacja.

e/ Zasady wystawiania faktur do paragonów dla podatników od 1 stycznia 2020 r.

4. Zmiany ustawy o VAT na 2020 rok dotyczące instytucji kultury:

a/ Wprowadzenie tzw. „białej listy” podatników przez szefa KAS od 1 września 2019 r.

b/ Wprowadzenie Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz aktualnej PKWiU (2015) w zakresie usług od 1 kwietnia 2020 r.

c/ Zmiany stawek na książki i prasę od 1 listopada 2019 r.

d/ Obowiązki w zakresie podzielonej płatności (MPP) od 1 listopada 2019 r. dla transakcji powyżej 15 000 zł.

e/ Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) od 1 kwietnia 2020 r.
– możliwość składania wniosków o WIS od 1 listopada 2019 r.

f/ Wprowadzenie dla jednostek sektora finansów publicznych deklaracji VAT w pliku JPK -VDEK od 1 lipca 2020 r.

g/ Inne zmiany ustawy VAT lub rozporządzeń wykonawczych.

5. Terminarz wejścia w życie zmian w przepisach dotyczących VAT.

6. Konsultacje w zakresie podatku VAT.

II. „Nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców w świetle aktualnego orzecznictwa aparatu skarbowego w instytucji kultury”

III. Podatek dochodowy od osób prawnych w instytucjach kultury za 2019 i na 2020 rok

1. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r. – wzór w excelu.

2. Koszty nie stanowiące KUP i skutkujące podatkiem.

3. Reprezentacja a reklama w instytucjach kultury – aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego w tym zakresie.

4. Zasady wypełniania CIT–8 i CIT-8/0 za 2019 rok – zmiana druków sprawozdawczych – przykłady rozliczenia podatku w Excelu.

5. Przykłady praktyczne wypełniania CIT-8 i CIT-8/O.

6. Omówienie zmian PDOP dot. instytucji kultury na 2020 rok.

7. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Metodologia szkolenia:
Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Odpłatność za udział w szkoleniu:
Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu do 10 lutego 2020 roku wynosi 270 zł netto i obejmuje:
– materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
– serwis kawowy,
– lunch.
Cena po 10 lutego 2020 roku za osobę to 300 zł netto.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Terminy przesyłanie kart zgłoszeń:
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2020 roku na adres Biura
Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl
lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 17 lutego 2020 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY