Biuro Audytorskie FK-Bad Spółka z o.o.

Serdecznie zapraszamy Głównych Księgowych oraz pracowników działów finansowo – księgowych instytucji kultury do uczestnictwa w jednodniowym seminarium :

Podatek VAT w kulturze - zmiany w 2019 roku i planowane na 2020 rok.

Szkolenie odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7 (http://www.wdk.podkarpackie.pl/), w dniu 4 pazdziernika 2019 r. w godzinach od 10 -tej do 15 -tej.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:
mgr Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Cel szkolenia:

• Zaprezentowanie uczestnikom szkolenia zagadnień związanych z praktyką stosowania ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych przez instytucje kultury.
• Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych wskazówek na jakie elementy związane z podatkiem VAT powinni zwrócić szczególną uwagę.
• Jakie ryzyko niesie ustalanie prewspółczynnika i jak je minimalizować.
• Zapoznanie się ze zmianami przepisów dot. kas rejestrujących.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

• Uzyskanie informacji związanych z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi w podatku VAT w 2019 roku dotyczących instytucji kultury
• Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości związanych ze stosowaniem ustawy o VAT w obrocie krajowym oraz zmniejszaniem ryzyka przez instytucje kultury.

Program szkolenia:

Podatek VAT w kulturze – zmiany w 2019 roku i planowane na 2020 rok

1. Kasy rejestrujące w 2019 roku i planowane zmiany na 2020 rok.

a). Zmiany ustawy o VAT dotyczące kas rejestrujących.

b). Rozporządzenie Ministra Finansów obowiązujące od 1 maja 2019 r. dotyczące kas rejestrujących tradycyjnych i on-line:

– obowiązki podatnika w zakresie wydawania paragonów,

– oświadczenia osób dotyczących zasad obsługi kasy,

– terminy obowiązkowych przeglądów kasy,

– inne wymogi związane z kasami rejestrującymi – tradycyjnymi i on-line.

c). Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące odliczenia lub zwrotu zakupu kas od 1 maja 2019 r.

d). Przepisy przejściowe dotyczące funkcjonowania kas.

e). Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących,

f). Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?

g). Obowiązkowe terminy wprowadzenia kas on-line dla niektórych branż.

2. Split payment (podzielona płatność) wprowadzenie obowiązku dla niektórych branż od 1 września 2019 r.

a). Zakres zastosowania podzielonej płatności – obligatoryjność czy dobrowolność, kogo dotyczą zmiany od 1 września 2019 r.

b). Rozszerzenie możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT na zapłatę innych zobowiązań budżetowych,

c). Inne korzyści wynikające z zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności z rachunku VAT:

– przyspieszony terminu zwrotu podatku,

– wydatkowanie środków z rachunku VAT na bieżąco,

– wyłączenie odpowiedzialności solidarnej przy nabyciach w ramach podzielonej płatności,

– ograniczenie sankcji i odsetek karnych.

3. Zmiana ustawy o VAT – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i nowa matryca stawek VAT od 1 stycznia 2020 r.

4. Zasady odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika preproporcji.

a). Prewspółczynnik ustalany zgodnie z wzorem Ministra Finansów dla instytucji kultury

– ustalenie obrotu rocznego, kwalifikowanie dotacji, transakcje i przychody nie uwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji, zasady zaokrąglania współczynnika proporcji. Przykłady liczenia – wzór w Excelu.

b). Wzór ustawowy – metoda dochodowa na obliczanie prewspółczynnika proporcji w artystycznych instytucjach kultury. Przykłady liczenia w Excelu.

c). Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wydane wyroki sądowe dla muzeów, domów kultury oraz instytucji artystycznych w zakresie preproporcji.

5. JPK obowiązujące w 2019 roku i planowane zmiany na 2020 rok

a). JPK dla paragonów – wystawianie faktur do paragonów.

b). JPK_WB, JPK_ FA oraz inne JPK na żądanie aparatu skarbowego.

c). Nowa deklaracja JPK – VAT od 1 stycznia 2020 r.

6. Inne zmiany w podatku VAT w 2019 roku i na 2020 rok dotyczące instytucji kultury.

7. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Metodologia szkolenia:
Wykład, materiały dydaktyczne w formie wydruku i e-mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Odpłatność za udział w szkoleniu:
Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu do 20 września wynosi 270 zł netto i obejmuje:
– materiały szkoleniowe w formie wydruku i email,
– serwis kawowy,
– lunch.
Cena po 20 września za osobę to 300 zł netto.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Terminy przesyłanie kart zgłoszeń:
Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia
i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2019 roku na adres Biura
Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą, faksem na nr (12) 644 82 04 lub na e-mail fkbad@fkbad.pl
lub szkolenia@fkbad.pl. Prosimy o telefoniczne sprawdzenie otrzymania przez Biuro czytelnego faksu.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 27 września 2019 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY