logo

Szkolenie jednodniowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowca:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

Podatek VAT w instytucjach kultury w 2023 roku

Forma szkolenia: Webinar

Termin szkolenia: 20 października 2023 roku

Szkolenie on-line w czasie rzeczywistym.

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

„Podatek VAT w instytucjach kultury w 2023 roku”
 1. Kasy rejestrujące w 2023 roku.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące kas rejestrujących:
   • tradycyjnych, on-line i wirtualnych, wymogi dokumentowania reklamacji i zwrotów;
   • obowiązki podatnika w zakresie wydawania paragonów;
   • zwolnienia z obowiązku rejestracji;
  • Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić
  • Ujmowanie w ewidencji JPK paragonów z NIP.
 2. Zasady fakturowania obowiązujące w 2023 roku.
  • Formy faktur stosowanych w obrocie.
  • Krajowy System e-Faktur od 1 lipca 2024 roku.
   • uprawnienia do korzystania z KSeF;
   • wystawianie faktur korygujących;
   • korzyści z wystawiania faktur ustrukturyzowanych;
   • planowane zmiany w zakresie KSeF;
 3. Uproszczenia w podatku VAT – Slim VAT 3 od 1 lipca 2023 r.
  • Zmiany dotyczące proporcji i korekt rocznych.
  • Zmiany dotyczące warunków odliczania podatku VAT przy WNT.
  • Kurs walutowy przy korekcie faktur i zbiorcze faktury korygujące.
  • Sankcje w podatku VAT od 6 czerwca 2023 roku.
  • Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) po 1 lipca 2023 roku.
 4. Mechanizm split payment tzw. podzielona płatność (MPP).
  • Zakres zastosowania podzielonej płatności – obligatoryjność czy dobrowolność.
  • Korzyści wynikające z zapłaty faktur w systemie podzielonej płatności z rachunku VAT.
  • Negatywne skutki braku zapłaty w trybie MPP:
   • odpowiedzialność solidarna w podatku VAT;
   • wyłączenie wydatku z KUP dla PDOP;
   • sankcje skarbowe;
 5. „Biała lista” podatników.
  • Zapłata na niezgłoszony do KAS rachunek a KUP;
  • Odpowiedzialność solidarna w podatku VAT;
  • Sankcje skarbowe;
  • Termin zawiadomienia US o zapłacie na rachunek spoza listy;
 6. Odliczenia podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika preproporcji.
  Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wydane wyroki sądowe dla muzeów, domów kultury oraz instytucji artystycznych w zakresie preproporcji.
 7. Planowane zmiany VAT dotyczące instytucji kultury.
 8. Konsultacje w zakresie poruszanych zagadnień.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
– pomoc w razie problemów technicznych.

Termin:

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 października 2023 r. w godz. 10.00-14.00.

Proponowana agenda webinaru:

9:30 – 10:00 czas na podłączenie się do szkolenia – po uzyskaniu połączeniu czekacie Państwo na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem.

10:00 – 11:30 Zajęcia

11:30 – 11:50 Sesja pytań i odpowiedzi

11:50 – 12.00 Przerwa

12:00 – 13:00 Zajęcia

13:00 – 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne przesyłane mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Termin wysłania zaproszeń na szkolenie:

W dniu 19 października 2023 roku, wyślemy do Państwa zaproszenie na szkolnie - prosimy o jego zaakceptowanie. W przypadku nie otrzymania zaproszenia prosimy o kontakt z Biurem.

Cena:

Cena za osobę to 300 zł netto.

Rabat 35% dla drugiej osoby z tej samej instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania
ze środków publicznych.

Faktury zostaną przesłane na Państwa maile po szkoleniu wraz z materiałami uzupełniającymi i zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2023 roku na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz formularz zgłoszenia

Skontaktuj się z nami

tel. 12/ 680 34 70
fax. 12/ 644 82 04

ODWIEDŹ NAS