Analizy ekonomiczne

Świadczymy usługi kompleksowo – przeprowadzamy analizy i badania, doradzamy i opracowujemy wizualizacje graficzne, łącząc przy tym nasze kompetencje z zakresu badań i analiz ekonomicznych. Takie połączenie wiedzy i umiejętności pozwala nam od lat realizować przedsięwzięcia doradcze zarówno dla firm prywatnych, jak i jednostek sektora finansów publicznych.

Wpływ działalności firmy

Komunikacja między przedsiębiorstwem a osobami z spoza firmy powinna być czytelna i zrozumiała, ponieważ Ci interesariusze mogą w przyszłości stać się dostarczycielami kapitału w firmie. Jednakże nie każde przedsiębiorstwo odpowiednio prezentuje swój wkład w rozwój gospodarki oraz wpływ wyników swojej działalności na rozwój w regionie i oddziaływanie na społeczeństwo. Pomożemy Państwu przy oszacowaniu tych parametrów dokonując analizy zgodnie z aktualnymi potrzebami, efektem będzie raport który może również być przydatny w budowaniu strategii biznesowej lub tworzeniu działań marketingowych.

Wpływ dużych inwestycji

Trwały wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez inwestycji, niestety zawsze podjęcie decyzji inwestycyjnej jest obarczone ryzykiem i wymaga opracowania założeń i szacunków ukazujących w przejrzysty sposób przesłanki do realizacji danego projektu, sposobu jego realizacji oraz osiągniętych korzyści i efektów na kolejnych etapach tej inwestycji. W tym celu proponujemy Państwu stworzenie raportu podsumowującego inwestycję, który odpowiednio zobrazuje kolejne fazy jej rozwoju, skalę i efekty, które przełożą się na sukces przedsięwzięcia.

Prognozy ekonomiczne związane z rynkiem

Zachodzące coraz szybciej zmiany, stwarzają wiele nowych zjawisk, na które jednostki nie mają wpływu. Efektem tych zjawisk są niezależne procesy, które oddziaływają na branże, a także całą gospodarkę. Nasze zindywidualizowane prognozy mają wesprzeć Państwa w oszacowaniu skutków tych zjawisk, jak również mają wspomóc jednostkę w określeniu niezbędnych działań spłaszczających i wyhamowujących nowe warunki gospodarcze oraz dobrać właściwą strategię dalszego działania. 

Wpływ zmian regulacji ustawowych​

Polska gospodarka funkcjonuje na niezwykle złożonych przepisach podatkowych, w dodatku ciągle ulegają one licznym zmianom, przez co przedsiębiorstwa muszą często dokonywać licznych trudnych oraz nie raz długotrwałych zmian. Pomożemy przygotować się Państwu merytorycznie, aby wdrożone rozwiązania przyniosły oczekiwany efekt – sporządzimy również dokładną analizę i ocena zmian regulacji w celu wsparcia podejmowanych decyzji.