Doradztwo

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych, oferujemy usługi doradztwa rachunkowego oraz podatkowego w formie jednorazowej usługi lub w postaci stałego nadzoru doradczego.

Stały nadzór doradczy

Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych. Fundamentalną cechą stałego nadzoru doradczego jest bieżące rozwiązywanie codziennych problemów podatkowych przez zapewnienie stałej współpracy oraz bieżące konsultacje.
Stały nadzór doradczy obejmuje bieżącą działalności przedsiębiorcy to jest:
• sporządzanie opinii w sprawach podatkowych i rachunkowych,
• prowadzenie konsultacji,
• ocena poprawności działań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Podstawowym założeniem stałego nadzoru jest minimalizacja ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem skutków rachunkowo-podatkowych.

Audyt podatkowy

Działania polegające na badaniu ksiąg rachunkowych, dokumentacji organizacyjnej pod względem prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w następujących wariantach:
• wstępny audyt podatkowy – określający obszary ryzyka podatkowego firmy,
• szczegółowy – dotyczy tylko wybranego podatku lub zagadnienia,
• kompleksowy – obejmujący całość rozliczeń podatkowych,
Dzięki przeprowadzeniu audytu podatkowego przedsiębiorca może samodzielnie, przed rozpoczęciem kontroli organów skarbowych, dokonać wszelkich niezbędnych działań, których efektem może być legalne uniknięcie sankcji karno-skarbowych oraz podatkowych.
Audyt podatkowy to kompleksowe badanie sfery zobowiązań podatkowych, którego celem jest:
• Ujawnienie wszelkich nieprawidłowości w sferach objętych badaniem
• Diagnozowanie i minimalizacja skutków finansowych błędnych działań
• Usunięcie nieprawidłowości w praktyce podatkowej
• Wskazanie działań mających na celu optymalizację obciążeń podatkowych, a przede wszystkim ich legalne ukształtowanie na możliwie najniższym poziomie

Pomoc przy opracowywaniu dokumentacji podatkowej

Pomoc przy opracowywaniu dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych kapitałowo, podmiotów z kapitałem zagranicznym, mająca na celu minimalizację ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem może być tu doradztwo w zakresie cen transferowych.