Czym się zajmujemy?

Specjalizujemy się w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych
i podatkowych, przeglądach sprawozdań finansowych, ekspertyzach
i opiniach ekonomiczno-finansowych, doradztwie w zakresie podatków, organizacji i informatyzacji rachunkowości oraz prowadzimy działalność szkoleniową w zakresie podatków i rachunkowości.

Biuro Audytorskie „Fk-Bad” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada duże doświadczenie w zakresie współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwami oraz klientami indywidualnymi, dzięki czemu dysponujemy szerokim spectrum wiedzy i praktyki.

Naszym podstawowym celem jest profesjonalizm w realizacji zadań, polegający na indywidualnym podejściu opartym na znajomości branży.

Naszym nadrzędnym celem jest profesjonalna realizacja zleconych usług.

Doradztwo

w zakresie podatków dochodowych CIT i PIT, podatku od towarów i usług VAT oraz zasad rachunkowości i finansów publicznych.

Badania

przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zobligowanych w myśl ustawy o rachunkowości oraz badania fakultatywne sprawozdań.

Usługi księgowe

dla przedsiębiorców prowadzących pełne księgi rachunkowe, jak również będących na podatkowej książce przychodów i rozchodów.

Rezerwy

na krótkoterminowe i długoterminowe zobowiązania pracownicze, zgodnie z MSR 19

Szkolenia

wyjazdowe i jednodniowe dla instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w formie stacjonarnej.

Analizy ekonomiczne

obejmujące stan finansowy przedsiębiorstwa ustalany na określony moment oraz będące oceną poszczególnych odcinków działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które obejmują organizację oraz zasoby przedsiębiorstwa.