Kontakt

Dane identyfikujące

Biuro Audytorskie „FK-Bad” Spółka z o.o.

Dane adresowe

Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście XI Wydział Gospodarczy nr 0000075491

NIP 6782681654 || REGON 351563346

Kapitał zakładowy 51 000 PLN

Numer rachunku bankowego:
mBank z/s w Warszawie
38 1140 2004 0000 3402 7796 2295

Wyślij do nas wiadomość

© Copyright 2018 Biuro audytorskie "Fk-Bad" sp. z o.o.