Publikacje

Wydanie IV, 2020 Rok

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (z suplementem elektronicznym) stan na 1 lipca 2020 r.

Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków.
 
W publikacji:

 1. Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont.
 2. Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji.
 3. Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
 4. Wzór zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Wydanie III, 2017 rok

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (z suplementem elektronicznym)
Publikacja niedostępna

Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków.

W publikacji:

 • Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
  wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi)
 • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
 • opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat
 • zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.

Wydanie II, 2012 rok

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (z suplementem elektronicznym)
Publikacja niedostępna

Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków.

W publikacji:

 • Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
  wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi)
 • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
 • opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat
 • zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
© Copyright 2018 Biuro audytorskie "Fk-Bad" sp. z o.o.