Szkolenie jednodniowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowca:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

Szanowni Państwo, szkolenie stacjonarne zostało przeniesione.

Uczestnicy zapisani na to szkolenie automatycznie zostali przepisani na webinar online, który odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku (w godz. od 10.00 do 14.00). Zaproszenia na szkolenie zostaną przesłane na podane adresy email w kartach w dniu 20 listopada 2023 roku.

Przygotowanie do zamknięcia 2023 roku
- wybrane zagadnienia z rachunkowości
i finansów publicznych dotyczące instytucji kultury

Miejsce szkolenia: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Termin szkolenia: 17 listopada 2023 roku

Szkolenie stacjonarne na sali konferencyjnej - liczba miejsc ograniczona!

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

„Wybrane zagadnienia z rachunkowości”
 1. Wybrane zagadnienia dotyczące majątku trwałego.
  • Uproszczenia przy kwalifikowaniu składników do majątku trwałego;
  • Zmiany wartości początkowej środka trwałego;
  • Zasady kwalifikacji wydatków do ulepszenia czy remontu;
  • Nabycie strony internetowej a WNiP;
 2. Wycena produktów gotowych (wydawnictw) wg KSR nr 13.
  • Koszt wytworzenia a cena ewidencyjna;
  • Zasady dokonywania odpisów aktualizujących zapasów wydawnictw;
  • Zagospodarowanie zapasów wydawnictw nadmiernych lub zbędnych;
 3. Omówienie błędów popełnianych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych ujawnionych w trakcie badania sprawozdań finansowych instytucji kultury.
„Wybrane zagadnienia z finansów publicznych”
 1. Ustalenie należności JSFP.
  • Naliczanie odsetek od opóźnionej zapłaty należności;
  • Czy i kiedy jednostka ustala rekompensatę od opóźnionych wpłat;
  • Odpisy aktualizujące należności zagrożonych;
 2. Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z.
  Możliwość i terminy korekt ww. sprawozdań.
 3. Ewidencja wykonania planu finansowego w księgach rachunkowych oraz wykorzystania dotacji podmiotowej.
 4. Podatek u źródła.
  • Należności, od których pobiera się podatek u źródła;
  • Stawki podatku u źródła a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • Certyfikat rezydencji i jego ważność;
  • Informacje IFT-1 i IFT-2 oraz deklaracje PIT-8AR i CIT-10Z.
 5. Obowiązkowy rejestr umów w JSFP od 1 stycznia 2024 r.?
„Zmiany w przepisach podatkowych po zniesieniu stanu zagrożenia epidemią dotyczące instytucji kultury”

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Miejsce:

WDK w Rzeszowie; ul. Okrzei 7; 35-002 Rzeszów;

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej wysyłane na email po szkoleniu,
– serwis kawowy,
– lunch,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Termin:

Szkolenie odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. w godz. 10.00-15.00.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, odpowiedzi na pytania uczestników.

Cena:

Pełna odpłatność za szkolenie od osoby przy zgłoszeniu
do 3 listopada 2023 r. wynosi - 300 zł netto.

Cena po 3 listopada 2023 r. za osobę to 330 zł netto.

Rabat 20% dla drugiej osoby z tej samej instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowa
ze środków publicznych.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2023 roku na adres e-mail Biura Audytorskiego „Fk-Bad” fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl.
Prosimy o dokonanie wpłaty najpóźniej w terminie do 10.11.2023 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz formularz zgłoszenia