Kurs w zakresie VAT dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Podatek VAT od podstaw dla Instytucji Kultury

Forma szkolenia: Kurs on-line

Terminy szkolenia:
- pierwsze spotkanie: 14 marca 2024 roku
- drugie spotkanie: 21 marca 2024 roku
- trzecie spotkanie: 28 marca 2024 roku
- czwarte spotkanie: 4 kwietnia 2024 roku
- piąte spotkanie: 11 kwietnia 2024 roku

Szkolenie on-line w czasie rzeczywistym.

Każde spotkanie trwa 4 lub 5 godzin, w tym:
1. Część wykładowa 3 lub 4 godziny (w tym jedna 15 min. przerwa),
2. Część na pytania na czacie 1 godzina.

Możliwość zadawania mailem pytań do 7 dni od zakończenia spotkania.

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

Spotkanie nr 1 (3h wykładu + 1h konsultacji) 14 marca 2024 r. - start od godz. 10:00
Zakres opodatkowania, definicje podatnika, obrotu i działalności gospodarczej oraz obowiązku podatkowego.
 1. Zakres opodatkowania – definicja podatnika (art. 5 i 15):
  • Przedmiot opodatkowania – dostawa towarów i usług (art. 7, 8 i 8a).
  • Przykłady towarów i usług podlegających opodatkowaniu w instytucjach kultury.
 2. Podatnicy – definicja działalności gospodarczej (art. 15).
 3. Definicja obowiązku podatkowego, terminy powstania obowiązku podatkowego (art. 19a).
 4. System opodatkowania VAT w Unii Europejskiej – wpływ regulacji unijnych na opodatkowanie VAT w Polsce w odniesieniu do instytucji kultury. (art. 9, art. 20 ust. 5, art. 28a, 28b, 28e):
  • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów, podstawa opodatkowania (art. 30a),
  • import usług,
  • miejsce świadczenia usług.
Spotkanie nr 2 (3 h wykładu + 1h konsultacji) 21 marca 2024 r. - start od godz. 10:00
Podstawa opodatkowania, możliwość wyboru zwolnienia z VAT – ustalenie limitu, stawki VAT.
 1. Podstawa opodatkowania (art. 29a) i jej korekty.
 2. Zakres (przedmiot) opodatkowania w instytucjach kultury.
 3. Kiedy instytucja kultury jest podatnikiem VAT (zwolnienie przedmiotowe i podmiotowe a szczególne rodzaje obrotu): miejsce (kraj) powstania obowiązku podatkowego w niektórych rodzajach usług limity. (art. 113).
 4. Opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych: świadczenie nieodpłatne usług nie związane z działalnością, wydanie nieodpłatne towarów.
 5. Zwolnienie usług kulturalnych (art. 43). Stawki dla towarów i usług w kulturze. Wiążące informacje w VAT: WIS, WIT, WIA, WIP.
Spotkanie nr 3 (3 h wykładu + 1 h konsultacji) 28 marca 2024 r. - start od godz. 10:00
Niezbędne informacje o kasach rejestrujących dla instytucji kultury
 1. Rejestracja obrotu z osobami fizycznymi – kasy fiskalne: definicje, limity.
 2. Ewidencje dodatkowe: zwrotów i oczywistych pomyłek.
 3. Zwolnienia z ewidencjonowania w kasach fiskalnych: warunki, które należy spełnić.
 4. Obwiązki związane z prowadzeniem ewidencji w kasach fiskalnych (zgłoszenia, przeglądy, likwidacja kasy, powiązanie z terminalem płatniczym).
Spotkanie nr 4 (4 h wykładu + 1 h konsultacji) 4 kwietnia 2024 r. - start od godz. 10:00
Odliczenie i zwrot podatku VAT, proporcja i prewspółczynnik.
 1. Odliczenia i zwrot podatku (art. 86).
 2. Definicja i sposób ustalania proporcji (art. 90) przykład liczenia w Excelu.
 3. Orzecznictwo i wyroki NSA dotyczące ustalania prewspółczynnika.
 4. Definicja i sposoby ustalania prewspółczynnika (art. 86 ust 2a do 2h):
  • metoda wg wzoru MF – przykłady liczbowe ustalania;
  • możliwość stosowania innych metod – przykłady liczbowe ich stosowania.
 5. Zawiadomienie US o stosowaniu proporcji i prewspółczynnika.
 6. Korekty roczne i wieloletnie: w tym zmiana sposobu ustalania prewspółczynnika. Przykłady wyliczenia w Excelu.
Spotkanie nr 5 (3 h wykładu + 1 h konsultacji) 11 kwietnia 2024 r. - start od godz. 10:00
Obowiązki deklaracyjne i inne.
 1. Obowiązki deklaracyjne: definicje (JPK, ewidencja, faktura, raporty fiskalne).
 2. Ewidencja podatku VAT nie podlegającego odliczeniu.
 3. Inne obowiązki informacyjne: VAT- R, biała lista, MPP, VAT-EU.
 4. KSeF od 1 lipca 2024 r. dla czynnych podatników VAT i od 1 stycznia 2025 dla pozostałych podatników.
 5. Podsumowanie kursu.

Szkolenie poprowadzi:

Katarzyna Bielat – trener posiadający ponad dwudziestoletnie praktyczne doświadczenie związane z prowadzeniem ksiąg w instytucjach kultury, w tym na stanowiskach dyrektora finansowego, czy też głównego księgowego. Ekspert w zakresie zagadnień dotyczących: ewidencji księgowej, zamówień publicznych i rozliczeń dotacji w instytucjach kultury.

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
– pomoc w razie problemów technicznych.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne przesyłane mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Termin wysłania zaproszeń na szkolenie:

W dniu 13 marca 2024 roku, wyślemy do Państwa zaproszenie na szkolnie - prosimy o jego zaakceptowanie. W przypadku nie otrzymania zaproszenia prosimy o kontakt z Biurem.

Cena:

Cena za osobę to 2.000 zł netto.

Rabat 35% dla drugiej osoby z tej samej instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania
ze środków publicznych.


Możliwość płatności w ratach.

Faktury zostaną przesłane na Państwa maile po szkoleniu wraz z materiałami uzupełniającymi i zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2024 roku na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz formularz zgłoszenia