Szkolenie jednodniowe dla instytucji kultury

Serdecznie zapraszamy głównych księgowych i pracowników działów finansowo – księgowych!

Wykładowca:

Urszula Pietrzak
biegły rewident nr 7135

„Podatek VAT w instytucjach kultury w 2023 roku i zmiany na 2024 rok”

Forma szkolenia: Webinar

Termin szkolenia: 20 lutego 2024 roku

Szkolenie on-line w czasie rzeczywistym.

Jak skorzystać ze szkolenia?

Zgłoś się wysyłając uzupełniony formularz znajdujący się na dole strony. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia od Biura dotyczącego przyjęcia karty zgłoszenia dokonaj wpłaty w wyznaczonym terminie.
Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wszystkie niezbędne informacje do podłączenia się do szkolenia.
W razie trudności z płatnością skontaktuj się z nami.

Cel szkolenia:

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia

„Podatek VAT w instytucjach kultury w 2023 roku i zmiany na 2024 rok”
 1. Kasy rejestrujące na 2024 rok:
  • warunki zwolnienia z fiskalizacji w 2024 roku;
  • orzecznictwo aparatu skarbowego i wyjaśnienia dotyczące kas fiskalnych.
 2. KSeF od 1.07.2024 i od 1.01.2025 r.:
  • obowiązek e-fakturowania od 1.07.2024 r. dla czynnych podatników i od 1.01.2025 r. dla pozostałych;
  • metody uwierzytelniania w KSeF i sposób nadawania uprawnień;
  • niedostępność lub awaria KSeF; wystawianie i otrzymywanie faktur w czasie awarii systemu;
  • faktury korygujące in plus i in minus u wystawcy i odbiorcy;
  • elektroniczny obieg dowodów.
 3. Aktualne orzecznictwo aparatu skarbowego oraz wyroki sądów dotyczące preproporcji wydane dla muzeów, instytucji artystycznych i domów kultury.
 4. Rozliczenie roczne podatku VAT za 2023 rok:
  • ustalenie wykonanej proporcji sprzedaży za 2023 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2023 roku; (wzory w Excelu)
  • wzór ustalenia prewspólczynnika metodą przychodową i zgodnie z wzorem MF;
  • korekta pozostałych nabyć i środków trwałych do 15 tys. zł –wykonaną proporcją i prewspółczynnikiem – wzory w Excelu;
  • korekta środków trwałych i WNiP pow. 15 tys. zł wykonaną proporcją i prewspółczynnikiem – wzory w Excelu.
 5. Zmiany ustawy o VAT na 2024 rok dotyczące instytucji kultury.
 6. Konsultacje w zakresie podatku VAT.

Szkolenie poprowadzi:

Urszula Pietrzak – biegły rewident nr ewid. 7135 – praktyk, z kilkunastoletnim doświadczeniem, w zakresie wykładów dla instytucji kultury, prezes Biura Audytorskiego „Fk-Bad” sp. z o.o. w Krakowie specjalizującego się w badaniu sprawozdań finansowych, udzielaniu doradztwa oraz innych usług dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym w szczególności instytucji kultury, autorka publikacji „Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury” oraz Budżet zadaniowy i wydatki strukturalne w instytucjach kultury” wydane przez ODDK w Gdańsku.

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
– zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
– pomoc w razie problemów technicznych.

Termin:

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. w godz. 10.00-14.00.

Proponowana agenda webinaru:

9:30 – 10:00 czas na podłączenie się do szkolenia – po uzyskaniu połączeniu czekacie Państwo na szkolenie, w razie problemów technicznych rozwiązujemy je z Państwem.

10:00 – 11:30 Zajęcia

11:30 – 11:50 Sesja pytań i odpowiedzi

11:50 – 12.00 Przerwa

12:00 – 13:00 Zajęcia

13:00 – 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Zakres godzinowy wykładowca będzie dostosowywał w czasie szkolenia do Państwa potrzeb np. dłuższy czas na pytania.

Metodologia szkolenia:

Wykład, materiały dydaktyczne przesyłane mailem, odpowiedzi na pytania uczestników.

Termin wysłania zaproszeń na szkolenie:

W dniu 19 lutego 2024 roku, wyślemy do Państwa zaproszenie na szkolnie - prosimy o jego zaakceptowanie. W przypadku nie otrzymania zaproszenia prosimy o kontakt z Biurem.

Cena:

Cena za osobę to 350 zł netto.

Rabat 35% dla drugiej osoby z tej samej instytucji.

Zwolnienia z VAT w przypadku finansowania
ze środków publicznych.

Faktury zostaną przesłane na Państwa maile po szkoleniu wraz z materiałami uzupełniającymi i zaświadczeniem o odbytym szkoleniu.

Terminy przesyłania kart zgłoszeń:

Uczestnicy wyrażający chęć udziału w seminarium proszeni są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2024 roku na adres Biura Audytorskiego „Fk-Bad” pocztą e-mail fkbad@fkbad.pl lub szkolenia@fkbad.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pobierz formularz zgłoszenia